กรณีศึกษา


Using rack to utilize the vertical space

การใช้แรคเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ

หากคุณกำลังต้องการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้า เราขอแนะนำให้คุณใช้พื้นที่แนวตั้งภายในคลังสินค้าของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนเปิดคลังสินค้าใหม่ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้คุณได้เป็นอย่างมาก
Mobile application with cloud server to manage inventory

การลดความสูญหายด้วย PACS PLUS

หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาสินค้าหรืออุปกรณ์สูญหาย เราขอนำเสนอโซลูชัน PAC PLUS ที่จะช่วยติดตามสินค้าหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย การแสกนเพียง 1 ครั้งสามารถช่วยติดตามสินค้าหรืออุปกรณ์ได้ถึง 100 ID ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความสูญหายให้ลดน้อยลงได้เป็นอย่างมาก
Comparison between using rental pallet and using one-way pallet

การเช่าพาเลทแทนการซื้อพาเลทวันเวย์

เราขอนำเสนอบริการเช่าพาเลท แทนการซื้อพาเลทใหม่ทุกครั้งที่ส่งสินค้าให้คู่ค้า และต้องทิ้งหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว โมเดลนี้นอกจากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญของท่านด้วย

บริษัท ยูพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด > กรณีศึกษา

ลงทะเบียน ติดต่อเรา