ข้อดีของพาเลทและการเช่าพาเลท

ประโยชน์ของพาเลทในการจัดเก็บสินค้า

01

ลดการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยแรงงานคน

สามารถใช้โฟลคลิฟต์บรรทุกสินค้าหลายชิ้นพร้อมกันได้ ของหนักก็สามารถย้ายได้อย่างรวดเร็ว และลดการใช้แรงงาน

02

ป้องกันความเสียหายของสินค้า

การเก็บรักษาสินค้าบนพาเลทช่วยไม่ให้พาเลทสัมผันพื้นโดยตรง ป้องกันการปนเปื้อน รวมถึงลดการสัมผัสสินค้าระหว่างขนย้าย

03

ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ใช้พื้นที่การจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04

การควบคุมสต๊อกสินค้า

การจัดเก็บสินค้าไว้บนพาเลท ทำให้สามารถนับสต็อกสินค้าได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของพาเลทในการขนส่งสินค้า

POINT
01

ลดเวลาการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า

สามารถใช้โฟลคลิฟต์บรรทุกและขนถ่ายสินค้าบนพาเลทได้ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการบรรทุกและขนถ่ายด้วยแรงงาน

POINT
02

ลดเวลาการรอคิวบรรทุก

การลดเวลาการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า สามารถช่วยลดเวลาการรอคิวรถบรรทุกได้ด้วย

POINT
03

ลดต้นทุนค่าแรงในการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า

สามารถช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานในการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า

ประโยชน์ของการเช่าพาเลท

ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที

ลูกค้าสามารถเช่าพาเลทในตอนที่ต้องการ ยาวนานเท่าทีต้องการได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้งานเมื่อเกิดความต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วนและสามารถจัดซื้อได้ทัน

ลดขั้นตอนการบำรุงรักษา

UPR จะจัดการตรวจสอบความเสียหาย ซ่อมแซม และทำความสะอาดพาเลททั้งหมด

ลดต้นทุนค่าคืนพาเลท

ลูกค้าสามารถนำพาเลทไปคืนที่คลังสินค้าของ UPR ที่ใกล้ที่สุด ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกลง

ใช้งานพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าสามารถนำพาเลทมาคืนได้เมื่อไม่ใช้งาน ทำให้ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ

การอนุรักษ์ทรัพยากร

การเช่าพาเลทช่วยลดการสิ้นเปลืองวัสดุ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างขั้นตอนการผลิตและจัดส่ง ลดขยะอุตสาหกรรม

ประโยชน์ของการใช้พาเลทร่วมกัน

POINT
01

เพิ่มประสิทธิภาพเชิงโลจิสติกส์

เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของพาเลท ลดปัญหาพาเลทสูญหาย

POINT
02

ลดขั้นตอนการทำงาน

การใช้พาเลทร่วมกัน ช่วยลดภาระการจัดหา จัดเก็บ บริหารจัดการ และกำจัดพาเลทที่ทุกบริษัทจะต้องทำ

POINT
03

บริหารจัดการง่ายขึ้น

การที่ทุกบริษัทในอุตสาหกรรมใช้พาเลทมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้ทุกบริษัทบริหารจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

UPR ให้บริการเช่าและขายพาเลท โซลูชัน IoT และซัพพอร์ตแจ็คเก็ต
หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

บริษัท ยูพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด > การเช่า > ข้อดีของพาเลทและการเช่าพาเลท

ลงทะเบียน ติดต่อเรา