การเช่าพาเลทแทนการซื้อพาเลทวันเวย์

Comparison between using rental pallet and using one-way pallet

เราขอนำเสนอบริการเช่าพาเลท แทนการซื้อพาเลทใหม่ทุกครั้งที่ส่งสินค้าให้คู่ค้า และต้องทิ้งหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว โมเดลนี้นอกจากจะดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญของท่านด้วย

ชื่อบริษัท: -

อุตสาหกรรม: -

ปัญหา


โดยทั่วไปแล้ว หากบริษัท ก ต้องการส่งสินค้าไปยัง บริษัท ข ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บริษัท ก ซื้อพาเลทวันเวย์จากผู้ผลิตพาเลท
  2. บริษัท ก ส่งพาเลทพร้อมสินค้าให้บริษัท ข
  3. บริษัท ข รับสินค้าและจัดการพาเลทที่ใช้แล้ว

Process of shipping with one-way pallet

กระบวนการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สะดวกสบาย และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงขอนำเสนอโซลูชันดังนี้

Process of shipping with rental pallet

ด้วยโซลูชันของเรา บริษัท ก และบริษัท ข จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ก รับพาเลทจากคลังสินค้า UPR ที่ใกล้ที่สุด ไม่จำเป็นต้องซื้อพาเลทใหม่
  2. บริษัท ก ส่งพาเลทพร้อมสินค้าให้บริษัท ข
  3. บริษัท ข คืนพาเลทที่คลังสินค้า UPR ที่ใกล้ที่สุด ไม่ต้องจัดการขยะอุตสาหกรรมจากพาเลทที่ใช้แล้ว

ผลลัพธ์

Comparison between using rental pallet and using one-way pallet

Pros of using rental pallet over using one-way pallet


โดยสรุปแล้ว หากคุณต้องการส่งสินค้าไปยังคู่ค้าของคุณ เราขอแนะนำให้เช่าแทนการซื้อวันเวย์พาเลท นอกจากจะราคาถูกกว่าแล้ว ยังสะดวกสบายกว่า คุณภาพดีกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอีกด้วย ติดต่อเราเพื่อเริ่มบริการนี้ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Green plastic pallet

พาเลทพลาสติก 11

บริษัท ยูพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด > กรณีศึกษา > เช่า > การเช่าพาเลทแทนการซื้อพาเลทวันเวย์

ลงทะเบียน ติดต่อเรา