Man and a woman wearing support jacket bb pro 3

ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต บีบีพลัส โปร ทรี

คือรุ่นที่แข็งแรงที่สุด ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น บีบีเบล์ท จุดปรับขนาดต่างเพื่อให้สอดรับกับสรีระของผู้ใช้งาน ลักษณะงาน และท่าทางการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Close up of a man wearing support jacket

ฟังก์ชันการจัดสรีระ

Waist belt on a support jacket

ฟังก์ชันซัพพอร์ตช่วงเอว

Man wearing support jacket and bending forward

ฟังก์ชันกล้ามเนื้อ

Back adjustment belt

บีบี เบล์ท

Woman wearing back support jacket

เข็มขัดด้านข้าง

Chest adjustment belt on a support jacket

เข็มขัดคาดอก

Knee support

เข็มขัดรัดหัวเข่า

Artificial spine called "Backbone plus"

เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี

หลักการทำงาน

การซัพพอร์ตสะโพกและร่างกาย

การทำท่าลุกนั่งบ่อย ๆ เป็นสาเหตุหลักของอาการปวดหลัง ซัพพอร์ตแจ็คเก็จของเราช่วยปรับท่าทางของผู้ใช้งานให้อยู่ในท่าที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังทำงานได้อย่างเป็นถูกต้อง อ่อนโยนต่อร่างกายและบรรเทาน้ำหนักที่ลงที่หลังช่วงล่าง

Artificial spine called "Backbone plus"

บีบีพลัส หรือ กระดูกสันหลังที่สอง

บีบีพลัส หรือ กระดูกสันหลังที่สอง ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกที่ได้รับการรองรับที่บริเวณกระดูกสันหลังไปจนถึงกระดูกเชิงกราน บีบีพลัสสามารถยืดหยุ่นได้เล็กน้อย และมีลักษณะแอ่น คล้ายกระดูกสันหลังของมนุษย์ ช่วยลดแรงกดดันต่อหมอนรองกระดูกสันหลัง และควบคุมท่าทางการโน้มตัวไปด้านหน้าให้อยู่ในท่าที่ดีที่สุด

ฟังก์ชันและฟีเจอร์

ฟังก์ชันการจัดสรีระ

“บีบีพลัส” หรือกระดูกสันหลังที่สอง ช่วยจัดกระดูกสันหลังและสะโพกให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ช่วยลดความตึงของหลังและสะโพกด้วยการลดองศาการโน้มตัวไปด้านหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

Waist belt on a support jacket

ฟังก์ชันซัพพอร์ตช่วงเอว

“เข็มขัดรอบเอว” มีความหนากำลังดี ช่วยซัพพอร์ตหลังช่วงล่างให้มั่นคง โอบรับกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อหลัง ช่วยควบคุมความตึงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก และกระดูกสันหลังระหว่างการทำงาน

Man wearing support jacket and bending forward

ฟังก์ชันกล้ามเนื้อ

“เข็มขัดกล้ามเนื้อ” ที่เชื่อมตั้งแต่เข่าจนถึงเอวช่วยซัพพอร์ตกล้ามเนื้อขาตามหลักสรีระวิทยา ช่วยบรรเทาน้ำหนักในการโน้มตัวไปด้านหน้าและยืนขึ้นของผู้ใช้งาน

Artificial spine is being detached from the suppot jacket

กลไกการถอดบีบีพลัส

“บีบีพลัส” หรือกระดูกสันหลังที่สอง สามารถถอดออก และประกอบกลับเข้าไปใหม่ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้งานสามารถถอดบีบีพลัสออกเพื่อนำส่วนอื่น ๆ ที่เป็นเนื้อผ้าไปซักล้างทำความสะอาดได้

Back adjustment belt

บีบีเบล์ท

“บีบีเบล์ท” ช่วยปรับให้บีบีพลัสเข้ากับหลังได้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 

ในเซ็ตมีเข็มขัด 2 แบบคือแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหากเลือกใช้งานเข็มขัดแบบยืดหยุ่น ในขณะที่เข็มขัดแบบไม่ยืดหยุ่นจะช่วยให้ผู้ใช้งานรักษาองศาการโน้มตัวที่ถูกต้องได้ดี 

Woman wearing back support jacket

เข็มขัดด้านข้าง

“เข็มขัดด้านข้าง” ที่โอบรัดกล้ามเนื้อหน้าท้อง จะช่วยให้ร่างกายมีความมั่นคง และสามารถควบคุมได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถปรับความยาว หรือเปลี่ยนแถบได้ตามต้องการ หรือถอดออกได้ตลอดเวลา

Chest adjustment belt on a support jacket

เข็มขัดคาดอก

สามารถปรับเข็มขัดคาดอกได้อย่างง่ายดายด้วยตัวสไลด์

Knee support

เข็มขัดรัดหัวเข่า

“เข็มขัดรัดหัวเข่า” มีเนื้อผ้าที่ไม่ลื่น รัดด้านบนและด้านล่างของหัวเข่า ช่วยป้องกันไม่ให้เลื่อนได้ง่าย แต่ยังทำให้สามารถทำท่าสวอตได้โดยสะดวก

Artificial spine called "Backbone plus"

เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี

เนื้อผ้าที่ใช้ เป็นเนื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี

ผลลัพธ์

POINT
01

ใช้งานได้มีประสิทธิภาพในทุกท่าทาง

ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพในทุกท่าทางขณะทำงานที่ต้องยืนตรง โน้มตัวไปด้านหน้า โน้มตัวไปด้านหน้า หรือสควอต

POINT
02

การทดสอบประสิทธิภาพด้วยไมโออิเล็กทริก

SUPPORT JACKET Bb+PROⅢ ช่วยลดการตึงของกล้ามเนื้อได้ถึง 43% *

*บริเวณที่ทำการวัด: ผู้สร้างกระดูกสันหลัง, กล้ามเนื้อเรกตัส ฟีเมอร์ริส
*ระเบียบวิธีวิจัย: ผู้ทดสอบเพศชายช่วงอายุ 20-29 ปี ยกและวางของหนัก 10 กิโลกรัม 10 ครั้ง
*ผลการทดสอบภายในองค์กร

Close up of a man wearing support jacket
POINT
03

ผลการวิจัยแรงกดดันที่มีต่อแผ่นรองกระดูกสันหลังช่วงเอว

ในการยกสิ่งของหนัก 10 กิโลกรัมจากพื้นขึ้นมาวางบนโต๊ะ องศาการโน้มตัวเมื่อไม่ใส่ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต : 66.6 องศา องศาการโน้มตัวเมื่อใส่ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต บีบีพลัส โปร ทรี : 49.1 องศา เห็นได้ว่าองศาการโน้มตัวเมื่อใช้ซัพพอร์ตแจ็คเก็ตลดลง 13.2 ถึง 17.5 องศา ซึ่งจะส่งผลให้แรงดันที่กระดูกสันหลังต้องแบกรับทันทีลดลง 18.3 ถึง 22.5 กิโลกรัม เมื่อยกสิ่งของหนัก 10 กิโลกรัมจากพื้นขึ้นมาวางบนโต๊ะซ้ำวันละ 100 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน การใส่ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต สามารถช่วยลดแรงกดดันต่อแผ่นรองกระดูกสันหลังช่วงเอวได้ 9,100 ถึง 11,200 กิโลกรัม หรือ 9 ถึง 11 ตัน (ยิ่งทำซ้ำมาก ยิ่งสามารถลดแรงกดดันได้มาก) คำนวณจากนายแบบสูง 172 เซนติเมตร และหนัก 64 กิโลกรัม ระเบียบวิธีวิจัย ชายสุขภาพดี อายุ 20 -70 ปี จำนวน 10 คน ยกและวางของหนัก 10 กิโลกรัม 10 ครั้ง จากนั้นยกและวาง 30 ครั้งใน 10 นาทีตามจังหวะเมโทรโนม โดยให้ใส่ และไม่ให้ใส่เสื้อซัพพอร์ตแจ็คเก็ต และบันทึกผลลัพธ์เป็นวิดีโอ องศาของคอ ตัว หัวเข่า และอื่น ๆ ถูกวิเคราะห์และให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของอาการเจ็บหลังในการทำงาน (ISO/TR12296) ด้วยวิธี REBA

Man wearing support jacket and bending forward
POINT
04

ซัพพอร์ตแจ็คเก็ตบีบีพลัสได้รับการยืนยันว่าส่งผลต่อการจัดท่าทางการทำงานให้อยู่ในท่าทางที่ดี

ซัพพอร์ตแจ็คเก็ตบีบีพลัส ได้รับการยืนยันว่าสามารถช่วยลดองศาการโน้มตัวไปด้านหน้า ทำให้ท่าทางการทำงานดีขึ้น นอกจากนั้นแล้ว “คอร์เซ็ทฟังก์ชั่น” และผ้ายืดตั้งแต่เข่าจนถึงเอวช่วยให้เกิดความรู้สึกเหมือนได้รับการซัพพอร์ตอยู่ คาดว่าซัพพอร์ตแจ็คเก็ตบีบีพลัสจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายสายงานที่ต้องการการถนอมหลังช่วงล่าง ดร. มิทสึกุ โยเนดะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ) หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การฟื้นฟู คณะวิทยาศาสตร์สาขาการศึกษาสาธารณสุข สถาบันวิทยาศาสตร์แพทย์ ยา และสุขภาพ มหาวิทยาลัยคานาซาวะ

Artificial spine called "Backbone plus"

วิดีโอแนะนำสินค้า

แนะนำสินค้า

วิธีสวมใส่

ขนาด

Size(cm)S~ML~3L
รอบเอว78~9892~116
รอบเข่า23~3429~43
ส่วนสูง155~172168~194

เส้นรอบเอว ให้วัดที่บริเวณกระดูกเชิงกราน ไม่ใช่บริเวณหน้าท้อง หากท่านไม่แน่ใจระหว่างสองขนาด กรุณาเลือกขนาดที่ใหญ่กว่า

สเปคสินค้า

ราคา

49,500 yen (including tax)

ชนิด

Exoskeleton-type passive type

สี

เทา

วัสดุ

โพลีเอสเตอร์ (Polyester), ไนลอน (Nylon), โพลียูรีเทน (Polyurethane), โพลีโพรไพลีน (Polypropylene), พีโอเอ็ม POM

ขนาด

ขนาดด้านหน้า 150 มิลลิเมตร ขนาดด้านหลัง 220 มิลลิเมตร

น้ำหนัก

ประมาณ 700 กรัม

ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาโรคทางร่างกาย
 • ประสิทธิผลของฟังก์ชันที่สามที่ผลิตภัณฑ์นี้บ่งบอกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 • โปรดหลีกเลี่ยงการสวมถ้าคุณมีเงื่อนไขต่อไปนี้
  • ผู้ที่มีบาดเจ็บหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือด
  • ผู้ที่มีบาดเจ็บที่ปัจจุบันอยู่ที่ไหล่ หน้าท้อง หรือส่วนที่สวมใส่
  • ผู้ที่มีบาดเจ็บ รอยแผล หรือผิวหนังที่มีปัญหาอื่น ๆ เช่น ฝี
  • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือมีโอกาสตั้งครรภ์
  • ผู้ที่มีโรคหรือเงื่อนไขสุขภาพอื่น ๆ
 • กรุณาใส่ผลิตภัณฑ์ในท่าทีถูกต้องเมื่อใช้งาน
 • หากคุณรู้สึกผิดปกติในระหว่างการใช้งาน กรุณาหยุดใช้ทันที
 • หากเกิดความเสียหายเช่นการเสื่อมสภาพ หรือขาดหาย กรุณาหยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้
 • ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งาน

คลิก ที่นี่ เพื่อดูคู่มือการใช้งาน

รายการสินค้าซัพพอร์ตแจ็คเก็ต

Man and a woman wearing support jacket bb pro 3
ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต

ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต

รายละเอียด
Man and a woman wearing support jacket bb fit wide
ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต

ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต

รายละเอียด
Man and a woman wearing support jacket bb fit slim
ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต

ซัพพอร์ตแจ็คเก็ต

รายละเอียด

ติดต่อเรา

UPR ให้บริการเช่าและขายพาเลท โซลูชัน IoT และซัพพอร์ตแจ็คเก็ต
หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ลงทะเบียน ติดต่อเรา