การลดความสูญหายด้วย PACS PLUS

Mobile application with cloud server to manage inventory

หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาสินค้าหรืออุปกรณ์สูญหาย เราขอนำเสนอโซลูชัน PAC PLUS ที่จะช่วยติดตามสินค้าหรืออุปกรณ์นั้น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย การแสกนเพียง 1 ครั้งสามารถช่วยติดตามสินค้าหรืออุปกรณ์ได้ถึง 100 ID ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความสูญหายให้ลดน้อยลงได้เป็นอย่างมาก

ชื่อบริษัท: -

อุตสาหกรรม: -

ปัญหา

ผู้ผลิตสินค้าและกระจายสินค้า มักมีความจำเป็นจะต้องใช้พาเลทในไลน์การผลิต เพื่อจัดเก็บในคลังสินค้า และเพื่อขนส่งสินค้าไปยังคู่ค้าต่าง ๆ ทำให้พาเลทเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น เมื่อขาดระบบในการจัดการ ผู้ประกอบการก็มักจะต้องประสบกับปัญหาพาเลทสูญหายอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดเปนความเสียหายที่มีมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว

เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากพาเลทสูญหาย เราขอแนะนำให้คุณใช้งาน PACS PLUS ที่เป็นทำให้การจัดการพาเลท หรือสินค้าและอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย ด้วยการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนที่คุณมีอยู่แล้วเป็นตัวอ่านคาเมเลออนโค้ด ที่มีจุดเด่นสามารถอ่านได้ถึง 100 ID ต่อการแสกน 1 ครั้ง อีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบหลังบ้านให้ทีมงานของคุณสามารถตรวจสอบรายการต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ PACS PLUS ช่วยให้คุณติดตามสินค้าและอุปกรณ์ของคุณได้อย่างแม่นยำ

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 1
หลังจากที่ผู้ผลิตอาหารได้ทดลองใช้ PACS PLUS เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพาเลทมูลค่า 3,000 บาท จำนวน 30,000 ตัว พบว่าพาเลทมีอัตราการสูญหายน้อยลงจาก 15% ต่อปีเป็น 3% ต่อปี ซึ่งเป็นมูลค่าถึง 10.8 ล้านบาท

ตัวอย่างที่ 2
หลังจากที่ผู้ผลิตของใช้ในบ้านได้ทดลองใช้ PACS PLUS เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพาเลทมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 300,000 ตัว พบว่าพาเลทมีอัตราการสูญหายน้อยลงจาก 15% ต่อปีเป็น 6% ต่อปี ซึ่งเป็นมูลค่าถึง 27 ล้านบาท

จากตัวอย่าง จะพบว่าการติดตามสินค้าหรืออุปกรณ์ สามารถช่วยสร้างความตระหนักถึงมูลค่าที่ผู้ใช้งานมีต่อสินค้าและอุปกรณ์นั้น ๆ และมีส่วนช่วยให้การบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของสินค้าและอุปกรณ์ได้อย่างมหาศาล หากคุณสนใจใช้ระบบ PACS PLUS สามารถติดต่อเราได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Mobile application with cloud server to manage inventory

แพคพลัส (PACS PLUS)

บริษัท ยูพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด > กรณีศึกษา > โซลูชัน > การลดความสูญหายด้วย PACS PLUS

ลงทะเบียน ติดต่อเรา